Kompetensområde

Ekonomi/Finans

Ett yrkesområde som speglar förändringar i affärslandskapet och samhället generellt

Till exempel kräver omställningar till mer hållbara värdekedjor en ny typ av data och rådgivning. Många nya roller inom Ekonomi har skapats de senaste åren och för att vara framgångsrik i vår rekrytering arbetar vi med en vetenskaplig rekryteringsmodell, vi skapar en tydlig behovsbild, har ett starkt Search team och arbetar i tätt samarbete med våra kunder där vi blir en del av er rekryteringsfunktion.

Några av de roller vi har rekryterat och erbjuder vår hjälp med:

  • Vice President
  • Business Finance Specialist
  • Account Manager
  • Kalkylator
  • Financial Controller
  • Ekonomiassistent
  • Administratör
  • HR-Specialist as Business Support
Kontor med två personer vid varsinna datorer