Kompetensområde

Bygg/Infrastruktur

Hitta rätt kandidater inom Bygg/Infrastruktur med fokus på tjänstemän

Vi tillhandahåller search, headhunting och marknadsföring för att hitta och attrahera kvalitetssäkrade kandidater för att sen presentera ett starkt urval till våra kunder.

Vanliga roller vi rekryterar inom området Byggnadsproduktion/entreprenad är arbetsledare (produktionsledare), platschef (produktionschef), projektchef, arbetschef, projektledare, projekteringsledare, entreprenadingenjör, projektingenjör, kalkylator och liknande. Inom byggnadskonstruktion rekryterar vi byggnadskonstruktörer, handläggare, uppdragsledare, grupp- och avdelningschefer.

Inom installation rekryterar vi till entreprenad-, konsult-, och beställarorganisationer och de vanligaste rollerna är konstruktör/handläggare/uppdragsledare inom EL/Tele, VVS, Belysning. Fastighetsföretag hjälper vi att rekrytera bl. a. projektutvecklare, projektledare, projektchef, arbetsledare (produktionsledare), platschef (produktionschef), fastighetsförvaltare m.fl.

Byggarbetsplats