Kompetensområde

Inköp/Kategori

Attrahera rätt inköpare, inköpschef eller kategoriansvarig

Vi har genom åren sett vad personer med riktig affärskompetens eller processförståelse kan skapa. Vi kan hjälpa dig attrahera rätt inköpare, inköpschef, kategoriansvarig som med den rätta kompetensen, fackkunskaperna och personligheten kan bidra till ditt företags lönsamhet och tillväxt. Vid behov kan du också få tillgång till en interimslösning under sökprocessen. Vi har mångårig erfarenhet av inköp och logistik, vilket ger oss förmåga att bedöma både affärskompetens vid inköp och processkompetens vid logistik. För att lyckas arbetar vi med en vetenskaplig rekryteringsmodell, vi skapar en tydlig behovsbild, har ett starkt Search team och arbetar i tätt samarbete med våra kunder där vi blir en del av er rekryteringsfunktion.

Några av de roller vi kan hjälpa er att tillsätta

  • Operativ Inköpare
  • Strategisk Inköpare
  • Kategorichef/ansvarig
  • Inköpsassistent
  • Projektkalkylator
  • Accountansvarig
  • Supplier Relation Specialist
Kvinna som sitter med pappersarbete