Vår process

Hela vägen från headhunting till anställning

Två kvinnor i möte som ler

01

Kravprofilstagning & verksamhetsanalys

02

Utformning & annonsering

03

Search/Headhunting

04

Telefonintervju

05

Tester

06

Fysisk intervju

07

Referenstagning

08

Kandidatpresentation

09

Täta uppföljningar